W środę 20 listopada zostały ogłoszone wyniki  programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek".  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nałęczowie znalazła się wśród 99 bibliotek,(Zadanie V.1d -biblioteki gminne w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz małych gminach miejskich do 15 tys. mieszkańców), którym przyznano dotację. Uplasowała się na 4 miejscu z 87,43 punktami.

Biblioteka złożyła wniosek o maksymalna kwotę o jaką można było aplikować - 12 tys. zł. W tym programie biblioteka nie musiała wnosić wkładu własnego. W ramach tej kwoty zostaną zakupione 4 komputery dla czytelników. Celem tego programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online. Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki.