7 listopada 2013 r. bohaterem spotkania z pasjami pt. "Oswoić cyfrowy świat" był pan Robert Jurek. Pan Robert Jurek jest doskonałym przykładem na to, że na naukę nigdy nie jest za późno. Będąc już na emeryturze, nauczył się obsługi komputera i Internetu. Od dziesięciu lat opiekuje się bowiem niepełnosprawnym synem.

W między czasie przeniósł się z bloku w mieście do rodzinnego domu na wsi. Nowymi technologiami gruntownie zajął się ponieważ zauważył jak bardzo ułatwi mu to życie codzienne, opiekę nad synem, ale również jak bardzo może pomóc rozwinąć jego zainteresowania. Obecnie w codziennym życiu wszechstronnie korzysta z Internetu (zakupy, bankowość elektroniczna, szkolenia). Czynnie uczestniczy również w dyskusjach na portalach społecznościowych.
Pod koniec 2011 roku Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, wspierane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (wcześniej Ministerstwo Infrastruktury) ogłosiło konkurs, do którego mogły się zgłaszać osoby, chcące pomóc innym zrobić pierwsze kroki w cyfrowym świecie. Pan Robert Jurek nie zastanawiał się długo – od razu wysłał zgłoszenie. Tak rozpoczęła się jego przygoda z oswajaniem Internetu osobom starszym. Został Latarnikiem Polski Cyfrowej.
W pierwszym roku działania jako Latarnik udało mu się przeprowadzić warsztaty z podstaw korzystania z komputera i Internetu dla ponad 40 osób. Aby lepiej przekazywać wiedzę innym sam wciąż poszukuje nowych rozwiązań, które ułatwią naukę. Poszukuje również materiałów, informacji, stron internetowych, które zainteresowałyby jego słuchaczy. Dzięki temu ma wierne grono osób, którym pomaga w jak najlepszym poznaniu możliwości komputera i Internetu. Dodatkowymi atutami pana Jurka jest spokój, cierpliwość oraz zrozumienie procesu, jaki musi przejść osoba ucząca się korzystania z Internetu. Słuchacze nigdy nie boją się zatem zadać pytania panu Jurkowi ani poprosić o powtórzenie informacji.