31 października 2013 r. bohaterką spotkania z pasjami była pani profesor Magdalena Fikus – biolożka, która od wielu lat angażuje się w działania na rzecz popularyzacji nauki. Podczas spotkania skupiono się na pokazaniu, że kontynuacja działań, w które angażowaliśmy się zawodowo również może zmienić się w pasję.

Pani Magdalena Fikus jest polską biolożką, specjalizującą się w biochemii kwasów nukleinowych, biofizyce komórki oraz inżynierii genetycznej. Brzmi niezrozumiale? Pani Fikus dobrze zdaje sobie sprawę, że pojęcia i język, jakimi posługuje się w nauce mogą być dla większości osób niejasne. A przecież, jak sama mówi, nauka jest dla ludzi, ma im służyć i rozwijać. Jak jednak spowodować, by nawet najtrudniejsze kwestie stały się przystępniejsze dla ogółu społeczeństwa? Właśnie to pytanie zadała sobie wiele lat temu pani Fikus i postanowiła w prostu sposób przedstawiać skomplikowane treści naukowe, nie tylko ze swojej dziedziny. W ten sposób powstały projekty Kawiarni Naukowych oraz Festiwalu Nauki. Projekty te rozpoczęła już na emeryturze i stały się całym jej życiem. Magdalena Fikus za swoją pracę popularyzatorską i dydaktyczną została nagrodzona między innymi: nagrodą im. Profesora Hugona Steinhausa i nagrodą Fenomenu Przekroju. Ponadto, prezydent Bronisław Komorowskiego odznaczył ją Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalność dydaktyczną, za zasługi na rzecz popularyzacji i rozwoju nauki w Polsce”. W 2011 roku, między innymi za projekt Kawiarni Naukowych, została wyróżniona również Kanclerzem Kapituły Orderu Odrodzenia Polski. – biolożka, która od wielu lat angażuje się w działania na rzecz popularyzacji nauki.  Podczas spotkania chcemy skupić się na pokazaniu, że kontynuacja działań, w które angażowaliśmy się zawodowo również może zmienić się w pasję.