4 września 2013 r. miała swoją premierę najnowsza książka Janiny Babinicz-Wituckiej "Listy z Kaukazu. Nałęczowski epizod rodziny Malewskich".  Książka ta przybliża czytelnikom Nałęczów z przełomu XIX i XX w. poprzez pryzmat życia Malewskich.

Wśród przybyłych gości byli między innymi: Anna Teresa Szymańska, prawnuczka Władysława Gustawa Malewskiego - seniora rodu, burmistrz Nałęczowa Andrzej Ćwiek, Tadeusz Adamczyk prezes Ośrodka Chirurgi Oka  prof. Z. Zagórskiego, dyrektor WBP im. H. Łopacińskiego - Zofia Ciuruś, Prezes TPN - Jerzy Michał Sołdek. Wydawnictwo Sztafeta reprezentowali Lila Witkowska i Janusz Ogiński.

Po spotkaniu można było zakupić książkę i otrzymać dedykację Autorki.