Spotkanie z panią dr Felicją Borzyszkowską-Sękowską (BoSską),” pracownikiem naukowo-badawczym i dydaktycznym, filologiem, psychologiem, pedagogiem.