11 czerwca 2022 r. odbyło się X Nałęczowskie Spotkanie z Poezją. W trakcie spotkania poetki i poeci zaprezentowali swoje wiersze.

Wystąpiły skrzypaczki ze szkoły Muzycznej I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie. Prezentacji towarzyszyła wystawa malarstwa Joanny Pawłat.