Biblioteka w Nałęczowie należy do systemu Academica. Darmowa wypożyczalnia Academica umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.
To dostęp do 3 469 323 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.

 W związku z przystąpieniem naszej Biblioteki do systemu ACADEMICA, udostępniającego zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, zaistniała możliwość korzystania z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA w budynkach naszej Biblioteki.

ACADEMICA to serwis udostępniający zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy.

Academica rejestruje i udostępnia książki, czasopisma, zeszyty naukowe uczelni wyższych, recenzje, artykuły, pocztówki, fotografie, mapy i atlasy. Najnowsze wydania podręczników akademickich, numery fachowych czasopism specjalistycznych, a także teksty źródłowe, literaturę piękną oraz zbiory specjalne w różnych językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, jidysz, hiszpańskim, rosyjskim i wielu innych.

Ogólne zasady korzystania z systemu Academica:

  • Dostęp do systemu Academica możliwy jest wyłącznie na wydzielonym terminalu w Czytelni w Bibliotece Głownej – ul. Lipowa 6, Nałęczów.
  • Bezpłatnej rejestracji czytelników dokonują bibliotekarze w Czytelni Głównej.
  • Rejestracja użytkownika w systemie wiąże się ze złożeniem w Czytelni Głównej podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu użytkownika Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica (do pobrania poniżej).
  • Po złożeniu oświadczenia i zarejestrowaniu użytkownika w systemie, czytelnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do systemu. Przy ich pomocy może logować się do systemu Academica na wydzielonym terminalu w Czytelni Głównej, a także dokonywać na domowym komputerze rezerwacji wybranych publikacji.
  • Logowanie odbywa się przy pomocy przydzielonego czytelnikowi loginu oraz hasła.
  • Przed logowaniem na stronie portalu należy wybrać z listy bibliotek: Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie
  • Publikacja naukowa chroniona prawem autorskim może być udostępniona użytkownikowi, jeżeli nie jest w tym czasie udostępniona lub zarezerwowana przez innego czytelnika.
  • Rezerwacji publikacji może dokonywać czytelnik lub bibliotekarz poprzez formularz rezerwacyjny dostępny na stronie academica.edu.pl na wybrane terminy, na najbliższe 14 dni. Zarezerwować można maksymalnie 10 publikacji na 3 dowolnie wybrane dni, w godzinach pracy biblioteki. Jednocześnie korzystać można z 5 publikacji.
  • Na terminalu, na którym udostępniane są publikacje, nie ma możliwości pobierania ani drukowania przeglądanych materiałów.
  • Szczegółowe zasady korzystania z systemu dostępne są w Regulaminie użytkownika Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica.

Regulamin użytkownika Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica

 Uwaga: Przeglądanie katalogu publikacji dostępnych w systemie Academica, wyświetlanie opisów bibliograficznych dokumentów, sprawdzanie dostępności materiałów oraz czytanie tekstów publikacji, które nie podlegają już ochronie prawnej, dostępne jest na dowolnym komputerze podłączonym do Internetu, bez konieczności rejestracji, pod adresem academica.edu.pl