Zapraszamy na szkolenie z "Dziennikarstwa online i Bezpieczeństwa w sieci”. Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży w wieku 10-18 lat. W ramach zajęć odbędzie się 30 godzin szkoleń w 15 blokach po 2 godziny. Organizator przewidział wsparcie zewnętrznego trenera.

Zajęcia będą się odbywać stacjonarnie, on-line lub hybrydowo. Decyzja zostanie podjęta po utworzeniu się  grupy i w oparciu o ogólną sytuację związaną z Covidem. Zajęcia będą miały głównie charakter ćwiczeń. Głównym zadaniem tego szkolenia jest wykształcenie prawidłowych odruchów w Internecie i praktyczna nauka w oparciu o ogólnie dostępne programy.

Zagadnienia:

1.      Bezpieczeństwo i zagrożenia w Internecie

a.       Omówienie czym jest bezpieczeństwo. Omówienie najczęściej występujących błędów jakie popełniamy i jakie mogą być tego konsekwencje

b.      Omówienie co możemy zrobić by być bezpiecznym w sieci

2.      Cyberprzemoc, Hejt

3.      Bazy legalnych źródeł danych .Rodzaje licencji

a.       Omówienie czym są legalne źródła.

b.      Co możemy publikować w sieci i z czym to się wiąże

c.       Czy jak jesteśmy nieletni to czy jesteśmy bezkarni.

d.      Jakie mamy prawa w Internecie.

e.       Tworzenie legalnej bazy danych

4.      Co to jest Netykieta.

5.      Informacja a dezinformacja

6.      Ochrona komputera. Programy antywirusowe

a.       Po co potrzebny jest antywirus

b.      Darmowe czy płatne antywirusy

c.       Skanowanie komputera

d.      Aktualizacje

7.      Canva

8.      Programy do obróbki graficznej

9.      Prezentacja

10.    Facebook, Instagram, YouToube

 Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego