"Pastelkowe opowieści” to projekt, którego głównym celem jest poprawa dostępu do książki, wzmocnienie kulturotwórczej roli bibliotek. Zadanie to było realizowane na terenie 12 bibliotek publicznych zlokalizowanych w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

W Nałęczowie 28 i 29 listopada Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki – ależ Gustawie! zaprosiła najmłodszych mieszkańców naszej gminy  do wspólnej zabawy. W trakcie spotkania zaprezentowano książki kontrastowe, były prowadzone zabawy z wykorzystaniem książek sensorycznych. Przewodnikiem po bibliotece była duża, pluszowa, przyjazna dzieciom lalka teatralna typu muppet Pastelek. Odbyło się także spotkanie z Ewą Gałat autorką książki “Pastelkowe bajeczki”. W warsztatach wzięły udział przedszkolaki z Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie oraz Przedszkola Kolorowe Kredki.
.