23 maja 2019 r. w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki miało miejsce spotkanie z prof. Stanisławem Nicieją, historykiem, autorem ponad 45 książek, wybitnym znawcą dziejów Kresów Wschodnich.

Prof. Nicieja w swoim wykładzie pt. "Kresowe uzdrowiska", przybliżył przybyłym gościom historię dawnych Kresów Rzeczypospolitej. W trakcie spotkania wyświetlony był film o Truskawcu, jednym z najbardziej znanych uzdrowisk kresowych. W dokumencie tym prof. Nicieja oprowadza widza po współczesnym mieście, opowiada o ludziach z czasów świetności Uzdrowiska. Film był bogato ilustrowany zdjęciami z końca XIX i początku XX w. Spotkanie było realizowane we współpracy m.in. z Towarzystwem Przyjaciół Nałęczowa, Stowarzyszeniem Wschodnioeuropejski Instytut Nowoczesnej Edukacji oraz Regionalnym Stowarzyszeniem Działań Społecznych "U źródła".