7 marca 2016 r w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, grupa III z przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie uczestniczyła w spotkaniu, którego motywem przewodnim była poezja Juliana Tuwima.

Fryderyk Almert z  Nieformalnej Grupy Działań Artystycznych czytał wiersze m.in.: Lokomotywa, Rzepka, Dyzio marzyciel, Idzie Grześ przez wieś...