25 listopada 2015 odbyło się spotkanie z Agnieszką Korzeniewską, autorką książki "Zabiorę Cię jesienią do Brukseli.

Agnieszka Korzeniewska mieszka w Brukseli od 11 lat, a jest z nią nieprzerwanie związana od lat dwudziestu. Na co dzień pracuje w amerykańskiej firmie zajmującej się szkoleniem kadry managerskiej, jednak największą jej pasją jest pisanie, fotografowanie, propagowanie pięknego Podlasia, skąd pochodzi i Brukseli, w której mieszka.

W swojej książce pokazuje Brukselę przez pryzmat ludzkich losów, często emigrantów jak ona. To nie jest tylko książka o Brukseli, ale o nadziei, trudnych decyzjach, przekraczaniu własnych granic, multikulturze, zjawisku eurosierot, o wartościach uniwersalnych, takich jak: potrzeba przynależności, miłość, samotność, solidarność.

 Spotkaniu towarzyszyła mini wystawa prac fotograficznych autorki.