Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im F. Morzyckiej w Nałęczowie podjęła wyzwanie Biblioteki Narodowej i przystąpiła do programu Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów) – priorytet 2. 

 
 Głównym celem programu jest wspieranie bibliotek publicznych oraz szkolnych poprzez zapewnienie środków finansowych na  zakup nowości wydawniczych. Dzięki dotacji biblioteki mają szansę kształtować nawyk czytania i korzystania ze zdobytych informacji wśród dzieci i młodzieży.


Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych to nowy program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Założeniem projektu jest połączenie sił bibliotek publicznych i szkolnych oraz wspólne działanie na rzecz krzewienia kultury słowa i rozwoju czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 


Biblioteka Publiczna w Nałęczowie zaprosiła do współpracy dwie biblioteki szkolne z terenu Gminy Nałęczów:
- Szkołę Podstawową w Sadurkach
- Szkołę Podstawową w Piotrowicach.

Wniosek nałęczowskiej biblioteki otrzymał 92,22  na 100 punktów i tym samym zyskał dofinansowanie w kwocie 5797,72zł, przy wkładzie własnym 1932,57zł.

Na podstawie umowy partnerskiej biblioteki szkolne otrzymały łącznie ok. 400 publikacji, które do końca listopada 2014 r. zasilać będą ich księgozbiory. Nowe publikacje zakupione zostały przez Bibliotekę w Nałęczowie opatrzone zostały informacją: Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.  Po tym okresie książki te zasilą księgozbiór fili w Piotrowicach i Sadurkach.