Po raz czwarty został ogłoszony ranking najlepiej prowadzonych bibliotek i nałęczowska Biblioteka czwarty raz brała w nim udział. W województwie lubelskim uplasowała się na szóstym miejscu z 224,13 punktami, w skali kraju na 132

W 2011 roku po raz pierwszy Instytut Książki i „Rzeczpospolita” nagrodziły samorządy, które uznały, że dobrze działająca biblioteka publiczna jest najlepszym sposobem zapewnienia wszystkim mieszkańcom łatwego i całkowicie bezpłatnego dostępu do kultury, literatury, wiedzy i nowych mediów.

Rzeczpospolita przygotowując ranking, rozesłała ponad 2300 ankiet do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz małych miast mających mniej niż 15 tys. mieszkańców. Otrzymali ponad 800 odpowiedzi.

Metodologię rankingu opracowała kapituła w składzie: Grzegorz Gauden, dyrektor Instytutu Książki; Paweł Jabłoński, Zastępca Redaktora Naczelnego dziennika „Rzeczpospolita”; Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej; Elżbieta Stefańczyk, prezes Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; Andrzej Tyws, przewodniczący Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych oraz Anna Cieślak-Wróblewska z dziennika „Rzeczpospolita”.

Przyjęta metoda oceny bibliotek premiuje działania na rzecz jakości i komfortu obsługi czytelników, poziom czytelnictwa, liczbę kupowanych nowości i wydatki samorządu na utrzymanie placówki.