6 września 2014 r. na tarasie restauracji „ROKO” w Nałęczowie odbyło się Narodowe czytanie Sienkiewicza. Urząd Miejski w Nałęczowie i Biblioteka Miejska przyłączyły się do akcji zainicjowanej przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Czytanie rozpoczęło się o godz. 11,30. W trakcie 2 godzin kuracjusze i mieszkańcy miasta spacerujący tego dnia ulicą Chopina,  mieli możliwość wysłuchania 15 fragmentów z „Trylogii” Henryka Sienkiewicza.
 
Lista osób czytających .

1.Janina Babinicz_Witucka, „Ogniem i Mieczem”, Wstęp, Dzikie Pola.

2.Elżbieta Kowal, „Ogniem i Mieczem”, Ród Kurcewiczów

3.Jolanta Madejska, „Potop”,  Oleńka  Billewiczówna

4.Ziemowit Gil, „Potop”,  Fortel Pana Zagłoby

5.Maria Rzeczyca „Potop”,  Bogusław Radziwiłł

6.Izabela Nowotny, „Potop”,  Klasztor Jasnogórski

7.Tomasz Kwiatkowski, „Potop”,  Kmicic i Kuklinowski

8.Andrzej Ćwiek, „Potop”,  Zakończenie

9.Katarzyna Kowalska, „Pan Wołodyjowski” Zagłoba wyciąga Wołodyjowskiego z Klasztoru

10. Maja Kozak „Pan Wołodyjowski” Pojedynek Basi i Michała

11.Paulina Błaszczyk „Pan Wołodyjowski”, Basia i Krzysia

12.Maria Przybyłko „Pan Wołodyjowski”, Basia i Michał

13.Sylwia Krysa „Pan Wołodyjowski”, Pan Nowowiejski rozpoznaje Azje

14.Bogumiła Wartacz, „Pan Wołodyjowski”, Porwanie Basi przez Azję

15.Jerzy Jakiewicz, „Pan Wołodyjowski” Wysadzenie twierdzy.