7 lipca 2014 r. o godzinie 12.30 pod budynkiem Urzędu Miasta nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy plenerowej pt. „Pracowania artystyczna Zbigniewa Czarkowskiego w Nałęczowie 1911- 1921”.

Inspiracją do zorganizowania wystawy była chęć pokazania dorobku artystycznego Zbigniewa Czarkowskiego,  którego pracowania znajdowała się w Nałęczowie, a działała zaledwie dziesięć lat. Zaskakujące jest, iż jest on mało znanym artystą. Jego nazwisko nie pojawia się bowiem w żadnych opracowaniach dotyczących Nałęczowa. Prawdopodobnie sytuacja ta wynika z dużej konkurencji na ówczesnym rynku fotograficznym w miejscowości uzdrowiskowej. W wyniki tego w 1921 roku dochodzi do zamknięcia zakładu fotograficznego. Przyczynami zawieszenia działalności były także brak funduszy na produkcję i rozpropagowanie swoich pocztówek, oraz płytki rynek miejscowej fotografii okazjonalnej.
Wystawa prac Czarkowskiego ma również za zadanie przybliżyć zarówno mieszkańcom uzdrowiska, jak i przebywającym tu kuracjuszom, przebieg życia codziennego ówczesnych mieszkańców Nałęczowa. Zaprezentowane fotografie przedstawiają sceny związane ze zwyczajami i obrzędami religijnymi, uroczystościami historycznymi czy krajobrazy Nałęczowa i pobliskich miejscowości. W kolekcji znajdują się również fotografie upamiętniające pobyt szóstego pułku piechoty Legionów Polskich w Nałęczowie.
Wystawa zbudowana jest z czterech elementów – wystawy plenerowej  przed Urzędem Miejskim, oraz 100 fotografii w dużym formacie rozmieszczonych w budynkach Urzędu Miejskiego, Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Nałęczowie oraz Nałęczowskiego Ośrodka Kultury.
Autorką scenariusza wystawy jest Janina Babinicz - Witucka.
W otwarciu udział wzieło kilkadziesiąt osób. Swoją obecnością zaszczyciły zgromadzonych wnuczki Zbigniewa Czarkowskiego.
Organizacja wystawy jest częścią projektu pn. „W starej fotografii” promującego dziedzictwo kulturowe obszaru Trójkąta Turystycznego, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
.