Z przyjemnością informujemy że książka „Listy z Kaukazu. Nałęczowski epizod rodziny Malewskich” autorstwa Janiny Babinicz-Wituckiej wydana przez naszą bibliotekę została  nagrodzona  Wawrzynem Pawła Konrada w kategorii  Publikacje wydane przez biblioteki województwa lubelskiego.

Wręczenie nagród w konkursie zorganizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyło się 13 czerwca podczas otwarcia VIII Lubelskich Targów Książki.

Nagroda, której patronuje pierwszy drukarz Lublina, jest ustanowiona przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Są nią wyróżniane najpiękniejsze i najwartościowsze książki, wydane w województwie lubelskim. Celem rywalizacji wydawców także jest promocja dorobku edytorskiego Lubelszczyzny, a zwłaszcza publikacji dotyczących jej historii, tradycji kulturalnych oraz walorów krajoznawczo-turystycznych.

Uzasadniając wybór jury, z-ca dyrektora WBP Grzegorz Figiel zaznaczył, że Wawrzyn Pawła Konrada przyznawany jest nie tylko książkom pięknym, ale i wartościowym.