Czwartego dnia Faustynaliów, 15 maja 2014 r, udaliśmy się z wizytą do Przedszkola im. Adama Żeromskiego, aby dokonać pasowania na czytelników pięcio- i sześciolatków.

Po pasowaniu w szeregi czytelników wstąpiło kilkadziesiąt przedszkolaków, które w przyszłym roku szkolnym rozpoczną naukę w klasie pierwszej. Przed pasowaniem dzieci musiały złożyć przysięgę, w której zobowiązały się do częstego sięgania po książki i szanowania książek. Po pasowaniu ze spektaklem "Bajeczki-książeczki" wystąpiła Mariola Zagojska.