1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie (ul. Lipowa 6, 24-150 Nałęczów, tel: 81 50 14 298, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie.
2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.
3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Wójcik, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Można także zadzwonić na numer telefonu 81 50 14 298. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.
4. Status pod względem zgodności z ustawą

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeni wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
•    część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
•    brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik
Wyłączenia
•    część plików graficznych została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
•    pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
•    Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
•    Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
•    Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Wójcik
•    E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
•    Telefon: 48 81 50 14 298

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

    podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
    możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
    uporządkowana przejrzysta mapa strony,
    artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
    treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
    strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:
•    zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
•    zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
•    wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
•    dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
•    wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
•    wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
•    Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta i Gminy Nałęczów
•    Adres: ul. Lipowa 6, 24-150Nałęczów
•    E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
•    Telefon: 81 50 14 500
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

    Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
    Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
    PgUp przewinięcie strony w górę
    PgDn - przewinięcie strony w dół
    Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
    Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
    Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
    Home - przejście na górę strony
    End - przejście na dół strony

8. Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna
Pomieszczenia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nałęczowie mieści się w budynku, przy ul. Lipowej 6, 24-150 Nałęczów
•    Wejście od ulicy 1 Maja
•    Wejście z podjazdem dla wózków.
•    Budynek jest jednopiętrowy.
•    Winda
•    Biblioteka znajduję się na pierwszym piętrze
•    Szerokie korytarze, klatka schodowa
•    Parking posiada wydzielone miejsca dla niepełnosprawnych
•    Brak ograniczeń związanych z wstępem z psem asystującym
•    Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

•    Parking posiada wydzielone miejsca dla niepełnosprawnych
•    Brak ograniczeń związanych z wstępem z psem asystującym
•    Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
10. Informacje dodatkowe

KSIĘGOZBIÓR
1.    Biblioteka posiada zbiór audiobooków liczący 60 jednostek inwentarzowych, a także 74 książki z dużą czcionką dla osób niewidomych i niedowidzących.
2.    Biblioteka jest wyposażona w 1 czytak, które udostępniane są użytkownikom niepełnosprawnym.