Biblioteka oferuje atrakcyjny, uniwersalny księgozbiór dla dorosłych i dzieci, do wypożyczania i do wykorzystania na miejscu w Czytelni Biblioteki, przy wolnym dostępie do półek. Zasoby biblioteki to 25 tys.vol. książek systematycznie wzbogacane o nowości wydawnicze. Zapraszamy również do Czytelni Prasy i Czytelni Internetowej.
Aby zostać czytelnikiem Biblioteki należy okazać dowód tożsamości i przestrzegać regulaminu wypożyczalni. Mieszkańców spoza miasta i gminy Nałęczów obowiązuje natomiast wpłacenie zwrotnej kaucji w wysokości 10 zł od książki.

Sieć biblioteczna: M-G Biblioteka Publiczna w Nałęczowie
- wypożyczalnia dla dorosłych
- oddział dla dzieci
- czytelnia księgozbioru podręcznego i prasy oraz czytelnia internetowa
Filia biblioteczna w Sadurkach
Filia biblioteczna w Piotrowicach

Biblioteka działa w środowisku od 1949 roku. Zaspokaja i rozbudza potrzeby czytelnicze lokalnego społeczeństwa i gości Nałęczowa. Prowadzi stałe formy pracy popularyzujące książkę i czytelnictwo:
" Spotkania z Literaturą Współczesną" - cykl, przeglądy, prezentacje;
- "Faustynalia", tydzień imprez bibliotecznych;
- Edukacja czytelnicza dzieci przedszkolnych;
- Pasowanie sześciolatków na czytelników Biblioteki Miejskiej;
- "Ludzie z Regionalną Pasją"- cykl, wykłady, prezentacje, warsztaty... ;
- spotkania autorskie;
- Konkursy plastyczno - literackie dla młodzieży szkolnej;
- żywe formy pracy z tekstem literackim;
- działalność wydawniczą.
- wystawy literackie, tematyczne i lokalnej twórczości amatorskiej

W bibliotece głównej od grudnia 2010 r - działa elektroniczna wypożyczalnia książek. Czytelnicy mogą on-line przeglądać i zamawiać książki.