Nałeczów i jego okolice.

Biblioteka w Nałęczowie

Przewodnik informacyjny dla leczących się i lekarzy. - Reprint wydawnictwa z roku 1897. Zawiera ciekawe informacje na temat Zakładu Leczniczego- historię, walory klimatyczne, warunki i cenniki aktualne w końcu XIX wieku.

W krajobrazie Nałęczowa. Tadeusz Kłak

Biblioteka w Nałęczowie

Wartościowa pozycja, przedstawiająca literackie tradycje Nałęczowa. Ukazuje związki z Nałęczowem pisarzy, artystów, działaczy społeczno-kulturalnych. Ciekawe historie z życia Prusa, Żeromskiego, Szelburg-Zarembiny, Andriollego i innych

Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie.

Biblioteka w Nałęczowie

Halina Bukowska

Nałęczów

Biblioteka w Nałęczowie

tekst

W cieniu nałęczowskich drzew

Biblioteka w Nałęczowie

Gabriela Pauszer Klonowska. Opowieść o Bolesławie Prusie

Oktawia. Opowieśc o Oktawii Żeromskiej

Biblioteka w Nałęczowie

Krystyna Jabłońska

Kroniki Tygodniowe (o Nałęczowie)

Biblioteka w Nałęczowie

Bolesław Prus

Tradycje teatralne Nałęczowa. Maria Barbara Stykowa

Biblioteka w Nałęczowie

Praca przedstawia historię teatru amatorskiego, działającego na terenie Nałęczowa w XIX i XX wieku.- Tekst stanowi wersję referatu wygłoszonego w 1988 r. w Nałęczowie podczas sesji naukowej "Nałęczów w literaturze".

Półwiecze mojej pracy w Nałęczowie. Wacław Szczepiński

Biblioteka w Nałęczowie

W 1953 roku powołano Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowisko Nałęczów”, które przejęło obiekty dawnego Zakładu Leczniczego i dwie wille. Lekarzem naczelnym zostaje dr Wacław Szczepiński....

Wiersze o Stefanie Żeromskim

Biblioteka w Nałęczowie

Antologia. Zebrał i opracował Tadeusz Kłak.

Nałęczów w słowach poetów.

Biblioteka w Nałęczowie

Antologia. Wyboru poezji dokonał profesor Tadeusza Kłak.

Płynie Wisła, płynie... Przewodnik.

Biblioteka w Nałęczowie

 

Bolesław Prus w Nałęczowie

Biblioteka w Nałęczowie

 

110 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Nałęczowie 1899-2009. Tadeusz Olejnik.

Biblioteka w Nałęczowie

 

Ewa Szelburg-Zarembina 1899-1986. Tadeusz Kłak

Biblioteka w Nałęczowie

 

Cmentarze to miejsca święte, Ryki, Włostowice, Kazimierz, Nałęczów.

Biblioteka w Nałęczowie

 

Z dziejów dawnego i współczesnego Nałęczowa 1800-1925. Reprint wydania z 1925r.

Biblioteka w Nałęczowie

 

Płomień na wietrze. Opowieść o Faustynie Morzyckiej. Krystyna Jabłońska.

Biblioteka w Nałęczowie

 

W krajobrazie Nałęczowa. Tadeusz Kłak.

Biblioteka w Nałęczowie

Wartościowa pozycja, przedstawiająca literackie tradycje Nałęczowa. Ukazuje związki z Nałęczowem pisarzy, artystów, działaczy społeczno-kulturalnych. Ciekawe historie z życia Prusa, Żeromskiego, Szelburg-Zarembiny, Andriollego i innych.

Nałęczów wspomnienia o Żeromskich i gościach kurortu. Stefan Butryn.

Biblioteka w Nałęczowie

 

Sezon na Nałęczów.

Biblioteka w Nałęczowie

 

Z kredensu Izabelli.

Biblioteka w Nałęczowie

 

Faustyna Morzycka: Siłaczka Żeromskiego. Jerzy Michał Sołdek.

Biblioteka w Nałęczowie

 

Osobliwości , zagadki i tajemnice Nałęczowa. Nałęczowscy Powstańcy Sybiracy 1863. Jerzy M. Sołdek

Biblioteka w Nałęczowie

 

Z dziejów dawnego i współczesnego Nałęczowa 1800-1925

Biblioteka w Nałęczowie

Reprint wydania z 1925r. Wyd. Zakład Leczniczy "Uzdrowisko Nałęczów" S.A

Słynni ludzie w polskich uzdrowiskach.

Biblioteka w Nałęczowie

Rostkowski Henryk Wiktor

Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie

Biblioteka w Nałęczowie

tekst

Wacław Lasocki i Muzeum Ziemi Lubelskiej w Nałęczowie

Biblioteka w Nałęczowie

Grażyna Jakimińska

Wzgórze pełne pamiątek

Biblioteka w Nałęczowie

Wiesław Wiącek - Praca przedstawia monografię cmentarza parafialnego w Nałęczowie. Jest rys historyczny Nałęczowa, dzieje parafii, walory estetyczne cmentarza, zabytkowe nagrobki, indeks osób i plan cmentarza. W tekście zamieszczono interesujące grafiki z cmentarza

Nałęczowski generał. Władysława Wejtki droga do niepodległej Polski

Biblioteka w Nałęczowie

Jerzy Michał Sołdek

Nałęczów. Spacer z Bolesławem Prusem po dawnym i współczesnym uzdrowisku.

Biblioteka w Nałęczowie

Wydawnictwo albumowe zawierające piękne fotografie zarówno dawnego jak i dzisiejszego Nałęczowa. Album przedstawia także wiele zdjęć związanych z Prusem, fragmenty jego felietonów oraz tekst Tadeusza Różewicza o Prusie

Nałęczów. Najciekawsze zabytki i miejsca

Biblioteka w Nałęczowie

W zwięzłej formie przedstawiono historię, zabytki, znanych ludzi związanych z Nałęczowem a także informacje o okolicach Nałęczowa. Podano też wiele przydatnych adresów i telefonów.

Portrety i Krajobrazy. Stefan Butryn.

Biblioteka w Nałęczowie

Dokumentacja fotograficzna z życia Stefana Żeromskiego

Zasłużyć na fiołki.

Biblioteka w Nałęczowie

Baśń biograficzna o Faustynie Morzyckiej. Wioletta Piasecka..

Lubelszczyzna przewodnik.

Biblioteka w Nałęczowie

 

"Jubileusz" 1907-1957. Irena Kasprowicz.

Biblioteka w Nałęczowie

 Od nakazów i reglamentacji do wolnego rynku. 1957-2008.Jubileusz 100-lecia Nałęczowskiej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej.

Dzieje Nałęczowa. Michał Tarka.

Biblioteka w Nałęczowie

Jedyna dotychczas, pełna monografia Nałęczowa, obejmująca okres od późnego średniowiecza do lat 80. XX wieku.

Mała Ojczyzna. Katalog materiałów do historii Nałeczowa. Janina Babinicz - Witucka.

Biblioteka w Nałęczowie

 

Skarby przyrody powiatu puławskiego.

Biblioteka w Nałęczowie

 

Piękno krzyży i kapliczek przydrożnych Nałęczowa i okolic. Jerzy Hac.

Biblioteka w Nałęczowie

 Pierwsze pełne opracowanie dotyczące kapliczek przydrożnych i krzyży znajdujących się na terenie gminy Nałęczów. Autor osobiście odwiedził wszystkie opisane miejsca i sporządził do nich dokumentację fotograficzną.

Powiat puławski. Leksykon przyrodniczy.

Biblioteka w Nałęczowie

 

Nałęczów minionych lat czyli uzdrowisko na starych pocztówkach.

Biblioteka w Nałęczowie

 

Uzdrowisko Nałęczów. Przewodnik.

Biblioteka w Nałęczowie

Wartościowa pozycja, przedstawiająca literackie tradycje Nałęczowa. Ukazuje związkiz Nałęczowem pisarzy, artystów, działaczy społeczno-kulturalnych. Ciekawe historie z życia Prusa, Żeromskiego, Szelburg-Zarembiny, Andriollego i innych.

Parafia Nałęczów i jej niezapomniany proboszcz ks. Aleksander Miszczuk.

Biblioteka w Nałęczowie

Słowo wprowadzające Bolesław Pylak ; oprac. red. Stanisław Tarka.

Pamiętnik Nałęczowski.

Biblioteka w Nałęczowie

 

Oblicza Nałęczowa. Izabella Nowotny.

Biblioteka w Nałęczowie

 

Osobliwości , zagadki i tajemnice Nałęczowa. Jerzy Michał Sołdek.

Biblioteka w Nałęczowie

 

Listy z Kaukazu. Nałęczowski epizod rodziny Malewskich. Janina Babinicz-Witucka