Dotyczące przygotowania i druku wystawy w ramach Projektu Nr LGD-3/LPK/ZiK/19/2014
pn. „W Starej Fotografii” – wystawa promująca dziedzictwo kulturowe obszaru Trójkąta Turystycznego.

zapytanie ofertowe