Uwaga!  2 maja 2014 r w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, biblioteka będzie nieczynna!.

Z uwagi na przypadające w sobotę Święto Narodowe Trzeciego Maja (03.05.2014 r.), dzień 2 maja 2014 r. będzie dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nałęczowie z na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz w związku z art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28) i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. Zm.))